AKTUALITY  |  FACEBOOK  |  STAROSTA  |  KONTAKTY
      Dnes je:    25.10.2021    ||    Meniny má:    Aurel

Aktuality a novinky


Odstraňovanie buriny
Obec Temeš upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Povinnosťou vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie Vašich pozemkoch: záhrady, dvory, pozemky v okolí rodinných domov a všetky pozemky vo Vašom vlastníctve. V Temeši 15.06.2016. Oľga Fakanová, starostka obce Prejsť na oznam ...
Pridané dňa: 15.06.2016
Olympiáda
Združenie miest a obcí hornej Nitry v spolupráci s Olympijským klubom Prievidza pripravili prvý ročník Olympiády detí hornej Nitry. Náš občan Kristián Zuzelka, skončil na 9.mieste v behu na 800m chlapcov sčasom 2:48,92. Prejsť na novinku ...
Pridané dňa: 09.06.2016
Slovakia Tour 2016
29. januára 2016 bola folklórna skupina Košarinka reprezentovať region hornej Nitry na 22. ročníku veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour a 23.ročník veľtrhu gastronómie Danubius Gastro. Prejsť na galériu ...
Pridané dňa: 09.06.2016
Deň Matiek
Dňa 15.mája 2016 sa v kultúrnom dome konalo posedenie pri príležitosti Dňa matiek. Pohostenie pre mamy a staré mamy pripravila obec Temeš. V programe vystúpila folklórna skupina Košarinka a poslanci OcZ obdarovali každú prítomnú ženu kvietkom. O.F. Prejsť na celú novinku ...
Pridané dňa: 05.06.2016
Cesta rozprávkovým lesom
Cesta rozprávkovým lesom. 4.júna na Temešskom ihrisku. Prejsť na celú novinku ...
Pridané dňa: 01.06.2016
Obnova osvetlenia
V mesiacoch november – december 2015 prebiehala v našej obci „Obnova verejného osvetlenia“. Obec sa uchádzala o nenávratný finančný príspevok z eurofondov, ktoré poskytuje Ministerstvo hospodárstva SR. Prejsť na celú novinku ...
Pridané dňa: 21.05.2016
Vítanie detí do života
V nedeľu 25. októbra 2015 sa v zasadačke obecného úradu uskutočnila slávnosť Vítanie detí do života. Prejsť na celú novinku ...
Pridané dňa: 12.05.2016
Pomôžte nám zachránit organ vo farskom kostole
V pocite zodpovednosti za zverené dedičstvo, s vierou v Božiu pomoc a s túžbou i naďalej pokračovať v podporovaní a pestovaní kvalitnej liturgickej a organovej hudby pri bohoslužbách i pri vysluhovaní sviatostí Farský úrad v Čavoji s povolením Biskupského úradu v Nitre prosí o pomoc a podporu pre záchranu organu vo Farskom kostole svätej Doroty v Čavoji. Prejsť na celý dokumnet ...
Pridané dňa: 03.05.2016