AKTUALITY  |  FACEBOOK  |  STAROSTA  |  KONTAKTY
      Dnes je:    30.09.2023    ||    Meniny má:    Jarolím

Verejne prístupné Zmluvy


Na tejto stránke nájdete Zmluvy obce Temeš v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

DátumNázov dokumentuStiahni
27.05.2011Dodatok zmluvy č.01/2011 platobného styku e-Bankastiahni.pdf
27.05.2011Dodatok zmluvy č.13/2011 platobného styku e-Bankastiahni.pdf
02.07.2013Dodatok k zmluve o prevádzkovaní vodohosp. dielastiahni.pdf
13.08.2013Zmluva o oprave cesty k cintorínustiahni.pdf
12.05.2015Zmluva o dielo (Hartmann)stiahni.pdf
10.07.2015Zmluva o poskytovaní služieb IN-PRO s.r.o.stiahni.pdf
01.10.2015Schválenie žiadosti o nenávratný príspevokstiahni.pdf
10.08.2015Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok č. 1 (IN-PRO)stiahni.pdf
10.10.2015Zmluva o dielo - minerál MMV a.s.stiahni.pdf
25.11.2015Zmluva o poskytnutí príspevku - minis. hospodárstvastiahni.pdf
09.12.2015Úverová zmluva č.243897-2015stiahni.pdf
09.12.2015Zmluva o bečnom účte na vyplácanie podporystiahni.pdf
09.12.2015Zmluva o zriadení záložného práva č.243897-2015stiahni.pdf
13.12.2015Dohoda o vyplňovacom práve č.243897-2015stiahni.pdf
15.12.2015Zmluva o poskytovaní služieb svetelno-technické meraniestiahni.pdf
22.12.2015Dodatok k zmluve č.0812T/2015KM/3 (IN-PRO)stiahni.pdf
30.12.2015Zmluva o poskytovaní služieb IN-PRO (plus faktúra)stiahni.pdf
02.07.2016Dodatok k zmluve č.348/2015-2050-1200stiahni.pdf
16.09.2016Zmluva o dielo (Doležal)stiahni.pdf
02.11.2016Zmluva o poskytnutí služby (GEODETICCA)stiahni.pdf
02.11.2016Licenčná zmluva (GEODETICCA)stiahni.pdf
27.06.2017Zmluva o dielo (Strabag s.r.o.)stiahni.pdf
22.11.2017Zmluva o grantovom účtestiahni.pdf
22.11.2017Licenčná zmluva (3 W Slovakia s.r.o)stiahni.pdf
03.12.2017Zmluva o dielo (zateplenie kultúrneho domu)stiahni.pdf
04.12.2017Kúpna zmluva (Šebo)stiahni.pdf
08.02.2018Dodatočné povolenie stavby (Halaška)stiahni.pdf
18.07.2018Zmluva o dielo (INGVIA s.r.o.)stiahni.pdf
27.07.2018Zmluva o spracovaní osobných údajov (GEOD-D-18-0608)stiahni.pdf
10.08.2018Úverová zmluva č.295793-2018stiahni.pdf
10.08.2018Zmluva o zriadení záložného práva č.295793-2018stiahni.pdf
10.08.2018Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.295793-2018stiahni.pdf
20.09.2019Zmluva o poskytnutí dotáciístiahni.pdf
01.10.2019Výzva na predkladanie ponúkstiahni.pdf
01.10.2019Príloha č.1 k výzve - Špecifikácia predmetu zákazkystiahni.pdf
01.10.2019Príloha č.2 k výzve - Návrh na plnenie kritéria stiahni.pdf
01.10.2019Príloha č.3 k výzve - Štruktúrovaný rozpočet stiahni.pdf
01.10.2019Príloha č.4 k výzve - Objednávka stiahni.pdf
01.10.2019Príloha č.5 k výzve - Čestné vyhlásenie uchádzačastiahni.pdf
10.10.2019Zápisnica z vyhotovenia ponúk (Enerkom)stiahni.pdf
26.02.2020Zmluva NATUR-PACKstiahni.pdf
19.03.2020Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúkstiahni.pdf
19.03.2020Príloha č.1 - Výkaz výmerstiahni.pdf
19.03.2020Príloha č.2 - Popis kamerového systémustiahni.pdf
19.03.2020Príloha č.3 - Návrh na plnenie kritériístiahni.pdf
19.03.2020Príloha č.4 - Čestné prehlásenie -sociálny aspektstiahni.pdf
30.03.2020Záznam z vyhodnotenie prieskumu trhu (kamerový systém)stiahni.pdf
01.05.2020Zmluva o dielostiahni.pdf
19.06.2020Zmluva o zabezpečovaní činnosti (Kurbel)stiahni.pdf
08.07.2020Kúpna zmluva (Šebo)stiahni.pdf
18.10.2020Zmluva o poskytovaní služby vydávania certifikátovstiahni.pdf
15.12.2020Dohoda č.20/12/012/45 o pomoc v hmotnej núdzistiahni.pdf
20.12.2020Zmluva o výpožičkestiahni.pdf
29.01.2021Dohoda č. 21/12/010/33stiahni.pdf
20.03.2021Dodatok č.1 k zmluve (Štatistický úrad)stiahni.pdf
29.04.2021Zmluva o termínovanom úvere č.42/002/21stiahni.pdf
26.05.2022Zmluva NFPstiahni.pdf
26.05.2022Predmet Podpory NFPstiahni.pdf
26.05.2022Všeobecné podmienky NFPstiahni.pdf
31.05.2022Zmluva o poskytnutí grantustiahni.pdf
01.07.2022Kúpna zmluva (Bernát)stiahni.pdf
30.10.2022Dohoda č.22/12/012/35stiahni.pdf
30.10.2022Dohoda č.22/12/010/51stiahni.pdf
01.02.2023Dodatok č.1 k zmluve o dielo (CZ CZ Nitra s.r.o)stiahni.pdf
05.04.2023Zmluva Prima Bankastiahni.pdf
30.05.2023Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - č.309070APK5stiahni.pdf