AKTUALITY  |  FACEBOOK  |  STAROSTA  |  KONTAKTY
      Dnes je:    30.09.2023    ||    Meniny má:    Jarolím

Prírodné zdroje

Využitie pôdneho fondu v obci

Nepoľnohospodárska pôda tvorí v Temeši 68% plochy pôdy, z toho najviac - 62% zaberajú lesné pozemky. Vo výsadbe lesa prevládajú listnaté dreviny nad ihličnatými. Najmenšiu plochu územia obce zaberajú vodné plochy. Poľnohospodársku pôdu zastupujú v najväčšej miere trvalé trávnaté porasty. Orná pôda tvorí iba 5% plochy z celkovej výmery pôdy.

Využitie pôdneho fondu v obci

Podiel poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy